2024-02-16

Vad innebär Intune Suite för SAM One?

Microsoft har den 1 februari 2024 meddelat att tjänsten Intune har breddats till en applikationssvit, där flera tillägg går att köpa till. Tilläggen till Intune är:

 • Endpoint Privilege Management

 • Enterprise App Management

 • Advanced Analytics

 • Remote Help

 • Microsoft Tunnel for Mobile Application Management

 • Firmware-over-the-air update

 • Specialized devices management

Av dessa så verkar framför allt ett tillägg vara av primärt intresse för SAM One – och det är Enterprise App Management.

Vad är Enterprise App Management (EAM)?

Med det fristående Intune-tillägget Enterprise App Management så tillgängliggörs en applikationskatalog för organisationens Intune-tenant som styr applikationer i organisationen. EAM är ett verktyg som gör att organisationer kan standardisera applikationsfloran genom att styra installationer och hantering av applikationer. EAM består av en flexibel och ökande samling Microsoft- och icke-Microsoft-applikationer, där syftet är att skapa en applikationskatalog (den så kallade Enterprise App Catalog) för stora organisationer.

Syftet med att ha en applikationskatalog är tydligt – det ökar säkerheten genom att standardisera var applikationer hämtas från samt när och vilka versioner som ska nyttjas i organisationen.

När en applikation läggs till i Enterprise App Catalog går det konfigurera en rad inställningar för den applikationen som, om nödvändigt, kan gälla för alla i hela organisationen. Exempelvis kan appen anges som standardapplikation i organisationen, krav på var/om applikationen behöver installeras, inställningar för spårning och mer.

Varför är versionshantering och -överblick viktigt?

Att överblicka en organisations installerade versioner är viktigt av flera anledningar. Det har direkta kopplingar till organisationens it-säkerhet, eftersom en anledning till en applikationsuppdatering kan vara att täppa ett säkerhetshål. Med ökande mängder intrång, och förknippade kostnader, kan cybersäkerhetens viktiga roll inte betonas nog. Att se vilka versioner som används och var kan alltså vara skillnaden mellan ett lyckat intrång och inte. Användare som fortfarande har eller nyttjar osäkrade applikationer löper alltså risk att utsättas för intrång eller läckor, vars konsekvenser kan bli enorma.

 • Versionsöversikt gör det enklare att upptäcka programvarans versioner som finns på enheterna i organisationen.

 • Versionslistning gör det enklare att standardisera organisationens aktiva versioner – introducera nya och fasa ut äldre.

 • EAM gör att standardiserad distribution av nya applikationer blir mycket enklare.

 • SAM One gör att insikt och analys av de installerade applikationerna sköts enklare.

Vilka är fördelarna med Enterprise App Management?

Microsoft lyfter både standardisering av applikationsflora och versionshantering av applikationer som stora fördelar. 

 • Den organisatoriska hanteringen av programvaror förenklas markant eftersom applikationer kan hanteras direkt från Intune-vyn. Hela Intunes applikationsbibliotek finns att tillgå, vilket gör det enkelt att hitta nya företagsapplikationer som bör läggas till för användarna.

 • När applikationsuppdateringar lanseras så kan det registreras i Intune, vilket gör det enkelt för användarna att hämta den senaste uppdateringen.

 • Automatisk uppdatering i applikationer är möjligt, vilket innebär att organisationen kan ange vilken som är den lägsta tillåtna versionen.

Styrkan med EAM kommer stå i direkt relation till storleken på applikationsbiblioteket. Ju fler applikationer, desto lättare kommer det vara att hantera företagsanvändningen av apparna.


Vad kan inte Enterprise App Management göra?

 • EAM kan i dagsläget inte spåra huruvida en applikation aktivt körs eller inte, enbart om den finns installerad.

 • Microsoft lovar inte att vilka applikationer som helst kommer kunna tas in till Enterprise App Catalog, och ger inga garantier för att app-önskemål kommer tillgodoses.

 • Intune kan inte verifiera huruvida licenserad programvara faktiskt har någon giltig licens.

Hur funkar Enterprise App Management?

Det första steget är att den önskade applikationen finns i Intunes Enterprise App Catalog. Om den inte gör det så rekommenderar Microsoft organisationer att kontakta sin Microsoft-representant, eller fylla i ett formulär som beskriver den önskade applikationen.

För applikationer som är godkända av Microsoft så lagrar och tillhandahåller Microsoft installations- och applikationsfilerna så att samma applikation enkelt kan distribueras (Microsoft lämnar dock inte några garantier för applikationens säkerhet eller giltighet).

Vad innebär Enterprise App Management för SAM One?

Inte speciellt mycket, faktiskt. Nyttan med SAM One kvarstår på precis samma sätt som innan lanseringen av Intune Suites Enterprise App Management.

EAM och SAM One är egentligen mycket goda komplement till varann, men med distinkta områden – det ena förringar inte det andra. Enterprise App Management gör det lättare att hantera applikationer, till exempel genom att distribuera och uppdatera appar, inom organisationen och SAM One gör det enkelt att se hur applikationsanvändningen efterlevs, utöver alla andra insikter och fördelar med insiktsrapporten.

Framför allt gällande versionshanteringen så har SAM One ett tydligt syfte; det blir lätt att se vilka tidigare versioner av en applikation som fortfarande finns installerade. Även om nya versioner publiceras, och även hämtas/används, så kan installerade äldre versioner utgöra en risk. I SAM One är det enkelt att rikta insatserna till de som behöver det, för att ta bort äldre versioner. Eftersom alla enheter, samt enheternas primary user, som har en viss applikation kan listas är det enkelt att identifiera var riskerna finns.

Slutsats

För SAM One så är Intune Suite Enterprise App Management inte ett hinder, snarare en möjlighet. Produkterna är helt fristående men kan ändå komplettera varandra, då EAM möjliggör standardiserad hantering medan SAM One öppnar för analys och efterlevnadskontroll. För att få en djupare genomgång om SAM One, boka ett gratis demomöte.

Få vårt nyhetsbrev!

Registrera din mejladress nedan för att få den senaste informationen om SAM One.

Kontakt

Kontakta oss via formuläret eller e-postadressen nedan för att:

 • Köpa SAM One.

 • Få hjälp och svar på frågor.

 • Höra om hur SAM One kan gynna just er.

icon