Integritetspolicy

Integritetspolicy

SAM One värnar om våra användares och kunders integritet och eftersträvar att upprätthålla en hög nivå av skydd för den personliga integriteten. Vi rekommenderar att läsa igenom följande policy då den bl.a. beskriver hur vi hanterar personuppgifter. Ta gärna del av denna policy vid varje besök då den kan ändras från tid till annan.

Om du besöker sam-one.com och lämnar dina personuppgifter till SAM One samtycker du till behandling av dem i enlighet med denna policy.

Sam-one.com kan innehålla länkar och hänvisningar till externa webbplatser som tillhandahålls tredje part. Denna policy är endast tillämplig på personlig information som inhämtas och behandlas på sam-one.com. SAM One ansvarar följaktligen inte för integritetsfrågor på webbplatser som tillhandahålls av annan part.

Personuppgifter

SAM One, och i förlängningen EdgeGuide AB (org. nr 556585-1523), är enligt gällande personuppgiftslag ansvarig för den behandling av personuppgifter som sker vid besök eller användande av tillgängliga tjänster på vår webbplats. När du skickar en kontaktförfrågan, beställer publikationer, anmäler dig till seminarier, för nyhetsbrev m.m. kan du bli ombedd att lämna vissa personuppgifter, såsom namn, adress, personnummer, IP-adress, telefonnummer, e-postadress och faktureringsinformation. Om du lämnar dina personuppgifter till SAM One så samtycker du till behandling av dem, i enlighet med denna policy. Du ansvarar själv för att lämnade uppgifter hålls aktuella.

Personuppgifter registreras och behandlas av SAM One huvudsakligen i administrativt syfte, för att kunna tillhandahålla sam-one.com och för att kommunicera med besökare. Vi använder även personuppgifter som underlag för affärs- och metodutveckling, för att tillhandahålla dig och din organisation relevant information samt för statistiska ändamål. Genom att analysera besökares demografi, intressen och beteenden uppnår vi en bättre förståelse för våra besökare och kunder. Statistiken sammanställs och analyseras på aggregerad och anonym basis.

Seminarier och nätverk

Dina personuppgifter registreras och lagras i syfte att administrera, förbereda och utvärdera träffar och medlemskap i nätverk samt informera om kommande intressanta seminarier, träffar och nyheter. Lämnade uppgifter lagras till dess att du meddelar att de ska tas bort och kan komma att vidarebefordras till underleverantör som tillhandahåller vårt eventverktyg.

E-nyhetsbrev, target, litteratur m.m.

Dina personuppgifter registreras och lagras i syfte att kunna tillhandahålla efterfrågade beställningar eller utskick via e-post. Lämnade uppgifter lagras till dess att du meddelar oss att prenumeration ska avslutas via länk i tidigare utskickad e-post eller leverans av engångsutskick slutförts.

Kontaktförfrågan m.m.

Dina personuppgifter registreras och lagras i syfte att utveckla en Q&A. Dina uppgifter lagras till dess att du meddelar att de ska tas bort.

Till vem vidarebefordrar vi personuppgifter?

Personuppgifter kan komma att lämnas ut om så föreskrivs i lag, förordning eller myndighetsbeslut. Härutöver kommer personlig information inte att överföras, såvida SAM One inte är skyldigt till eller tillåtet att göra så enligt lag, eller när så krävs i syfte att utföra vår verksamhet (t.ex. vid outsourcing eller annan extern förvaltning). Dina personuppgifter sparas endast så länge som bedöms nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen, såvida inte annat framgår av denna policy.

Avregistrering

Du kan när som helst begära att vi ska upphöra med behandling av dina personuppgifter. Om du vill göra detta, vänligen kontakta oss på support@sam-one.com. Om du har anmält dig till nyhetsbrev, prenumerationer eller notifiering av andra uppdateringar och inte vill ha fler e-postmeddelanden avanmäler du detta i länk i utskicket.

Säkerhet

Dessvärre kan ingen dataöverföring via internet eller annat nätverk garanteras oinskränkt säkerhet. SAM One vidtar rimliga åtgärder att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna policy, mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

Kontakt

Vi vill hålla dina personuppgifter aktuella och korrekta. Om du vill veta vilka personuppgifter om dig som behandlas eller begära rättelse, kan du skriva till EdgeGuide AB, Att: Personuppgiftsombudet, Hantverkargatan 78, 112 38 Stockholm. En gång per kalenderår har du rätt att utan kostnad få ett registerutdrag som visar vilka uppgifter om dig som behandlas. Begäran om registerutdrag ska göras skriftligen till EdgeGuides postadress och vara egenhändigt undertecknad av den sökande samt innehålla uppgift om sökandes namn och personnummer. Utdrag sänds till den sökandes folkbokföringsadress snarast efter att ansökan inkommit.

Vill du veta mer om hur vi hanterar din data?

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi hanterar din data, om du vill ta bort din data eller om du har andra frågor till oss. Fyll i formuläret nedan så svarar vi inom kort.

Genom att skicka så godkänner du våra allmänna villkor och vår integritetspolicy.

icon