Spara dyrbar tid och sänk kostnader med hjälp av SAM One

Enheter och applikationer kan lätt bli dyra när de inte aktivt ses över. Få rutinkontrollen att gå snabbare med SAM One, och få koll på din organisations efterlevnadspolicyer i samma svep.

SAM One-rapporten

SAM One är en rapport som baseras på Intune och Azure-information.

I SAM One-rapporten kan du se sammanställningar och visualiseringar av data från din Microsoft-miljö.

På förstasidan syns tydligt den geografiska fördelningen av enheter och användare. Diagrammen visualiserar övergripande information om användare, enheter och applikationer.

Innehållet under applikationsfliken fokuserar på apparna på användarnas enheter. Här syns hur många enheter som har installerade appar samt en applikations- och enhetslista.

I den detaljerade användarvyn syns hur många applikationer och enheter en användare har. Här kan du bland annat visa apparna på en viss enhet eller vilken enhet som har en viss app.

I den detaljerade enhetsvyn syns information om enheten, vilka applikationer som är installerade. Dessutom visas ett linjediagram över antalet appar över tid.

I licensöversikten visas den totala Microsoft-licenspoolen, hur många av varje som är tilldelade samt tillgängliga. Välj en licens för att se alla användare som har den licensen.

Oroar ni er för skenande Microsoft-licenskostnader?

Eller kanske för skugg-IT och intrång?

Osäker applikationsflora

En okontrollerad applikationsflora kan få stora konsekvenser. Flera versioner av samma applikation innebär ytterligare anfallsytor och säkerhetsrisker.

Kostsamma licenser

Förhastade strategier och för stora inköp av licenser blir snabbt dyrt. Dessutom så är det sällan som användaras licensnivå nyttjas till fullo, vilket kostar helt i onödan.

Okontrollerade enheter

Bristande koll och kontroll på enheter utgör stora risker. Anställda menar oftast inte att agera illvilligt, men kan ändå utsätta organisationen för stora risker.

Se en prisuppskattning direkt!

Vi vet att SAM One har låg kostnad – det är något vi är stolta över. Ta reda på vad SAM One skulle kosta för din organisation med hjälp av slidern här under.

1

/ per användare per månad

Totalt

/ månad

100

Dra slidern för att se vad ditt pris kan bli. För mer detaljerad prisinformation, kontakta oss via formuläret här under.

SAM One ger dig insikt om säkerhet och kostnader

Fatta snabba beslut med hjälp av tydlig information.

Applikationer. SAM One visar applikationerna på användarnas enheter.

Användare. Se enskilda användares enheter, licenser och applikationer.

Enheter. Se antalet enheter, vilka modeller och deras installerade applikationer.

Licenser. Använd SAM One för att överblicka era Microsoft-licenser.

Få vårt nyhetsbrev!

Registrera din mejladress nedan för att få den senaste informationen om SAM One.

Vi använder SAM One för att öka klientsäkerheten och för att enkelt se fördelningen av licenser. Tack vare SAM One har vi både fått bättre kontroll på våra enheter och sänkt våra licenskostnader.

Marcus Johansson, Head of Group IT – Polygon Group

Kontakt

Kontakta oss via formuläret eller e-postadressen nedan för att:

  • Köpa SAM One.

  • Få hjälp och svar på frågor.

  • Höra om hur SAM One kan gynna just er.

icon

SAM One har tagits fram för att stärka kopplingen mellan underlag och beslut i organisationer

Med SAM One är det enkelt att överblicka enheter och licenser. Att identifiera brister blir därför billigare och mindre tidskrävande.

Använd SAM One för att ta organisationsinsikten till en ny nivå. Fatta informerade beslut som förbättrar er IT-säkerhet.

Om SAM One

SAM One har tagits fram av ett team i Stockholm som har över 20 års erfarenhet inom IT. Vi upptäckte att våra samarbetspartners kunde dra nytta av förenklad hantering och visualisering av deras Microsoft-information. Vi har därför skapat produkten SAM One, för att hjälpa organisationer få översikt och kontroll över deras information och deras enheter. Vårt mål är att få våra kunder att spara pengar och få bättre organisationsinsikt.